Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 05/2014/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong lĩnh vực viễn thông. Và trong danh mục đó được phân chia thành 2 loại như sau :

 • Sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.
 • Các sản phẩm trong hai danh mục này phải đáp ứng chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng được nêu trong danh sách. Việc thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm này sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và Thông tư này có hiệu lực từ 05/05/2014 và thay thế Thông tư 20/2011/TT-BTTTT, 31/2011/TT-BTTTT, 32/2011/TT-BTTTT .

thiet-bi-vien-thong1

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Tham khảo bài danh sách tại ” Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy ” trong bài này có nêu đầy đủ các sản phẩm thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông phải chứng nhận.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 1. Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer) : TCVN 7189:2009
 2. Máy tính chủ (Server) : TCVN 7189:2009
 3. Máy tính xách tay (Laptop and portable computer) : TCVN 7189:2009
 4. Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) : TCVN 7189:2009
 5. Thiết bị định tuyến (Router) : TCVN 7189:2009
 6. Thiết bị tập trung (Hub) : TCVN 7189:2009
 7. Thiết bị chuyển mạch (Switch) : TCVN 7189:2009
 8. Thiết bị cổng (Gateway) : TCVN 7189:2009
 9. Thiết bị tường lửa (Fire wall) : TCVN 7189:2009
 10. Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh : TCVN 7189:2009
 11. Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số : TCVN 8666:2011
 12. Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2) : QCVN 63:2012/BTTTT
 13. Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) (*) : QCVN 63:2012/BTTTT
 14. Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng : QCVN 20:2010/BTTTT – QCVN 21:2010/BTTTT – QCVN 22:2010/BTTTT – TCVN 7189:2009
 15. Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây : QCVN 19:2010/BTTTT – QCVN 22:2010/BTTTT
 16. Tổng đài PABX : QCVN 19:2010/BTTTT – QCVN 22:2010/BTTTT
 17. Thiết bị truyền dẫn quang : QCVN 2:2010/BTTTT – QCVN 7:2010/BTTTT

Trên đây là bài viết Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn tham khảo hi vọng sẽ giúp ích cho quý khách trong việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các sản phẩm thuộc vào 2 loại của thiết bị viễn thông.

LEAVE A REPLY