Công bố hợp quy thiết bị nâng tàu biển

Theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển” thì việc công bố hợp quy thiết bị nâng tàu biển là điều không thể bỏ qua nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm lẫn chất lượng. Ngoài ra thực hiện đúng quy định để tạo sự tin cậy cho người tiêu dùng và bền vững cho doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hiện nay.

thiet-bi-nang-hang-tau-bien

Công bố hợp quy thiết bị nâng tàu biển

Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
  • Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1420/BKHCN-TĐCngày 23/6/2011, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Công bố hợp quy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển” QCVN 23:2010/BGTVT được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển có ký hiệu TCVN 6272:2003”, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 11/2010/TT-BGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2010. Và hồ sơ, tương tự như  hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm khác, bạn cũng cần chuẩn bị tương tự.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động giám sát kỹ thuật và các hoạt động thiết kế, chế tạo, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các thiết bị nâng hàng.

Trên đây là những thông tin diễn đàn hopquysanpham.com muốn chia sẻ cho quý khách, hi vọng giúp ích được cho quý khách trong việc tìm kiếm thông tin. Nếu có thắc mắc gì hay muốn tìm kiếm thông tin nhanh hơn và đầy đủ hơn về việc công bố sản phẩm thì hãy truy cập đến với diễn đàn của chúng tôi.

LEAVE A REPLY