Bộ Giáo dục giải thích về “ngoại ngữ thứ nhất” và “ngoại ngữ thứ hai”

Quy định của Chương trình giáo dục phổ quát ban hành năm 2006 cho phép học sinh được tuyển lựa 1 trong 4 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp,Tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ thứ nhất.

Năm 2011, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định về việc Tiếng Nhật được dạy và học trong trường phổ biến như ngoại ngữ thứ nhất hoặc ngoại ngữ thứ hai tùy theo nhu cầu và chọn lọc của các địa phương và dài.

Còn “ngoại ngữ thứ hai” là ngoại ngữ tự chọn, không nép, tùy theo nhu cầu của người học và điều kiện dạy học, các trường phổ biến có thể bố trí dạy học gia sư hóa đáp ứng nhu cầu của học sinh. y-tuong-kinh-doanh-gia-su

cứ vào ngoại ngữ thứ nhất, học sinh có thể chọn một trong năm ngoại ngữ nói trên là ngoại ngữ thứ hai.

Ví dụ, học sinh đã học tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất thì có thể chọn học tiếng Nga hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ hai.

Gần đây, tiếng Đức và tiếng Hàn được Bộ GD-ĐT cho phép dạy học thí điểm như ngoại ngữ thứ hai ở các địa phương, trường có nhu cầu và có đủ điều kiện dạy – học.

Theo Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nhiệm vụ của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tuổi 2008 – 2020” là:

Xây dựng và triển khai chương trình mới đào tạo ngoại ngữ thắt ở cấp học phổ biến đạt các bậc trình độ như sau: tốt nghiệp tiểu học đạt trình độ bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ; tốt nghiệp trung học đạt trình độ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ; tốt nghiệp trung học phổ quát đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ.

Tổ chức xây dựng các chương trình ngoại ngữ phổ thông 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu học tập, giảng dạy, hạp với quy định về năng lực trình độ của mỗi cấp, lớp học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng, thực hành các chương trình song ngữ, bồi dưỡng nâng cao trong các cơ sở của mình.

Ngoài chương trình đào tạo môn ngoại ngữ bức (ngoại ngữ 1), học sinh có thể tự chọn học thêm một ngoại ngữ khác (ngoại ngữ 2). Việc bố trí dạy môn ngoại ngữ 2 chỉ thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12 với trình độ đạt tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông“.

Đề án Ngoại ngữ nhà nước 2020 đã trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kế hoạch khai triển tuổi 2016-2020, trong đó có hoạt động xây dựng chương trình môn học Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc theo chương trình mới – hệ 10 năm như đã xây dựng đối với tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Việc xây dựng chương trình này nhằm bảo đảm người học khi hoàn tất chương trình tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ biến đạt được các chuẩn đầu ra quy định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã được ban hành.
Thùy Linh

Nguồn: Tổng hợp tin giáo dục

LEAVE A REPLY