Bật mí cách viết tên 12 tháng trong tiếng Anh cực kì đơn giản

cũng như Anh chị đã biết 1 năm có 12 tháng mà cách đọc theo tiếng Việt thì thật đơn giản, tuy vậy trong tiếng Anh 12 tháng đó được biểu lộ như thế nào? những tên tháng trong tiếng Anh đc gọi theo nhiều tên không giống nhau & độc đáo và khác biệt do đó các ban hãy xem thêm các cách viết các tháng trong tiếng Anh sau đây như sau:

  1. Danh sách tên 12 tháng, viết tắt & số ngày trong tháng:

Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Số ngày hồi tháng

Tháng 1 January Jan 31

Tháng 2 February Feb 28 or 29

Tháng 3 March Mar 31

Tháng 4 April Apr 30

Tháng 5 May May 31

Tháng 6 June Jun 30

Tháng 7 July Jul 31

Tháng 8 August Aug 31

Tháng 9 September Sep 30

Tháng 10 October Oct 31

Tháng 11 November Nov 30

Tháng 12 December Dec 31

các bạn sẽ tiếp tục thấy tên các tháng tiếng Anh xuất hiển thị trên những tờ lịch hay những trang báo mỗi ngày hoặc có mặt mỗi một khi tất cả chúng ta viết email muốn các mẫu viết thư cảm ơn bằng tiếng anh nhưng lại chưa hiểu cách đọc phải làm sao cho đúng. Anh chị em thử nghĩ xem với cộng đồng đang tiến lên hiện giờ chúng ta phải luôn không chấm dứt học hỏi để khuếch trương rộng rãi tài năng cần sử dụng tiếng Anh của tôi thuần thục nhất dù bạn ở bất kì nơi đâu hãy đọc cách đọc 12 tháng tiếng Anh dưới đây:

2. Cách phiên âm cách đọc 12 tháng trong tiếng anh

các tháng Viết tắt khá đầy đủ Phiên âm Cách đọc

Tháng 1 Jan January [‘dʒænjʊərɪ] cje-nu-a-rỳ

Tháng 2 Feb February [‘febrʊərɪ] fe-bru-a-rỳ

Tháng 3 Mar March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] ma-rch

Tháng 4 Apr April [‘eɪprəl] ây-prồ

Tháng 5 May May [meɪ] may

Tháng 6 Jun June [dʒuːn] jun

Tháng 7 July July [ɔː’gʌst] jun-lai

Tháng 8 Aug August [ɔː’gʌst] o-gúst

Tháng 9 Sep September [sep’tembə] sep-tem-bờ

Tháng 10 Oct October [ɒk’təʊbə] óc-tâu-bờ

Tháng 11 Nov November [nəʊ’vembə] nô-vem-bờ

Tháng 12 Dec December [dɪ’sembə] đi-xem-bờ

Khi đọc tiếng Anh Cả nhà lưu ý chúng ta không thể nói tên tháng tiếng Anh mà luôn có giới từ “in” đi cùng phía đằng trước nó. Vậy cách đọc được mô tả như sau:

3. Giới từ in kèm theo đằng trước tháng trong năm là giới từ IN

in January

in February

in March

in April

in May

in June

in July

in August

in September

in October

in November

in December

Trên đấy là toàn bộ cách đọc, viết, phiêm âm, phát âm, viết tắt của các tháng trong tiếng Anh hy vọng sẽ giúp đỡ cho Anh chị mới bắt đầu học tiếng Anh hiểu được sâu nhất, & thêm phần khuếch trương rộng rãi đối với các tất cả chúng ta đã sử dụng thành thạo tiếng Anh. Đồng thời Anh chị em hãy liên tục nâng cao phần tu noi trong tieng anh để tài năng dùng tiếng Anh của Cả nhà thật sự chuyên nghiệp hơn, thành thạo hơn.

Chúc Anh chị thành công!

LEAVE A REPLY